MENU

ul. Chopina 33

26-700 Zwoleń

TEL. (0-48) 676-20-45

fwm@brat-met.com.pl

 

img

Unia Europejska

Fundusze Unijne

 

 

            

 

Miło nam poinformować, że FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH BRAT-MET Sp. z o. o. realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projekt pt. „Wprowadzenie autorskich rozwiązań w zakresie produkcji trzymaków oraz zespołów łożyskowych i piast szansą na wzrost konkurencyjności BRAT-MET”

 

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R, prowadzonych samodzielnie, w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych wyrobów złącznych w zakresie dwóch grup produktowych trzymaków oraz zespołów łożyskowych i piast. Powstaną one dzięki zastosowaniu oprócz innowacji produktowej jednocześnie procesowej. Rezultatem projektu będzie udoskonalenie 2 grup produktów: TRZYMAKÓW w tym wprowadzenie zgłoszonej do udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy OBSADY NOŻA Z PAZUREM i pozycjonowaniem kwadratem z jednym bokiem wypukłym oraz ZESPOŁÓW ŁOŻYSKOWYCH I PIAST. Wszystkie ww. produkty są autorskim pomysłem firmy, opracowanym na podstawie permanentnie przeprowadzanych własnych badań: projektowanie, prototypowanie, testy wytrzymałościowe, techniczne. Dzięki wdrożeniu rezultatów projektu BRAT-MET wyróżniać się będzie na tle konkurencji najwyższą jakością detali produkowanych w oparciu o autorskie rozwiązania. Oferta będzie skierowana do firm z sektora B2B, głównie firm z branży rolniczej. Ww. możliwe będzie poprzez zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu, na który składa się zakup niezbędnych środków trwałych: różnego rodzaju tokarek i centra obróbczego oraz oprogramowania. Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności BRAT-MET na rynku krajowym i zagranicznym. Poza tym Spółka ma na celu m.in.: wzmocnić poziom

innowacyjności, zdywersyfikować ofertę, pozyskać nowych klientów, skomercjalizować prace B+R.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 814 204,49 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 582 462,88 PLN