img
 

MENU

UL. SŁOWACKIEGO 346

26-617 RADOM

TEL. 48 360 54 54

BRAT-MET@BRAT-MET.COM.PL

Największy w Polsce asortyment

wyrobów śrubowych


PPH BRAT-MET spółka cywilna powstała w wyniku połączenia trzech zakładów rzemieślniczych Mariana Janika - ojca, oraz synów Janusza i Leszka Janików, a założona przez braci i stąd nazwa BRAT - bo bracia, MET - bo metalowcy.

img

Spółka rozpoczęła działalność 15.01.1993 roku w Radomiu przy ul. Słowackiego 346 w zakresie produkcji wyrobów metalowych i złącznych. Od początku 1994 roku Brat-Met rozszerzył działalnosć o handel hurtowy wyrobami śrubowymi na bazie umów zawartych z czołowymi producentami tego asortymentu w Polsce.

Od tej pory firma dążyła do wypracowania najlepszych metod i sposobów logistycznego, kompleksowego zaopatrzenia przedsiębiorstw montażowych, zakładów motoryzacyjnych i pozostałych odbiorców w zakresie elementów metalowych i złącznych oraz wyrobów śrubowych.

Starania firmy zaowocowały sukcesami rynkowymi, a uwieńczeniem ich było uzyskanie w 2000 roku certyfikatu jakości wg. PN-ISO 9002 przyznanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów metalowych i złącznych. W 2001 roku firma otrzymała wyróżnienie w konkursie Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej w kategorii "Menadżer roku 2000" oraz nagrodę " Skrzydła Biznesu 2000 " w konkursie Redakcji "Słowa Ludu" przy udziale władz miasta Radomia.

W 2000 roku w wyniku restrukturyzacji firmy, wydzielona została działalność produkcyjna do nowej spółki o nazwie Zakład Wyrobów Złącznych BRAT-MET sp. z o.o., która rozpoczęła działalność od 01.09.2000 roku w Radomiu przy ul. Słowackiego 346 na bazie majątku przekazanego aportem przez PPH BRAT-MET s.c.

W 2001 roku z mocy ustawy spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną z równoczesną zmianą nazwy na BRAT-MET JANIK spółka jawna. W 2002 roku firma ZWZ Brat-met sp. z o.o. zakupiła od syndyka, w wyniku przetargu Zakład Mechaniczny "Łucznik-Zwoleń " sp. z o.o. w upadłości i przeniosła do Zwolenia siedzibę zakładu wraz z produkcją gdzie kontynuuje swoją działalność produkcyjną. W Radomiu prowadzona jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów metalowych i złącznych oraz kompleksowe i logistyczne zaopatrzenie odbiorców.

 

W 2001 roku z mocy ustawy spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną z równoczesną zmianą nazwy na BRAT-MET JANIK spółka jawna. W 2002 roku firma ZWZ Brat-met sp. z o.o. zakupiła od syndyka, w wyniku przetargu Zakład Mechaniczny "Łucznik-Zwoleń " sp. z o.o. w upadłości i przeniosła do Zwolenia siedzibę zakładu wraz z produkcją gdzie kontynuuje swoją działalność produkcyjną. W Radomiu prowadzona jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów metalowych i złącznych oraz kompleksowe i logistyczne zaopatrzenie odbiorców.