MENU

ul. Chopina 33

26-700 Zwoleń

TEL. (0-48) 676-20-45

fwm@brat-met.com.pl

 

img

Unia Europejska

Aktualności 08-11-2018 "FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH BRAT-MET Sp. z o.o. FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH BRAT-MET Sp. z o.o. deklaruje chęć nawiązania współpracy z Beneficjentami 10iv w celu wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie autorskich rozwiązań w zakresie produkcji trzymaków oraz zespołów łożyskowych i piast szansą na wzrost konkurencyjności BRAT-MET” maszyn ( Tokarka z podajnikiem pręta o małej średnicy fi 19 mm, Tokarka, Tokarka z podajnikiem pręta o dużej średnicy fi 56 mm, Pionowe centrum obróbcze) do szkoleń praktycznych młodzieży i/lub osób dorosłych objętych wsparciem w ramach 10iv. Chętnych zapraszamy do kontaktu. 08-11-2018 Zapytanie ofertowe Informujemy, że dnia 25.08.2017 r. zakończyła się procedura wyboru ofert w postępowaniu nr 1/2017 na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie 2 szt. tożsamych TOKAREK z podajnikiem pręta o małej średnicy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DEMATEC POLSKA Sp. z o.o. z Niepołomic. Oferta spełniła wszystkie wymagania, uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo. Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.  08-11-2018 Zapytanie ofertowe „Z dniem 16.08.2017 r. firma BRAT-MET udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców i jednocześnie wydłuża termin składania ofert do 22.08.2017 r. do godz. 15:00. Poniżej plik z pytaniami i odpowiedziami oraz zaktualizowane zapytanie ofertowe”   zalaczniki Odpowiedzi na pytania do zapytania nr 1_2017 Zapytanie ofertowe "aktuzalizacja" 08-11-2018 Zapytanie ofertowe Firma BRAT-MET zaprasza do skladania ofert na zakup, dostawe, instalacje i uruchomienie TOKAREK Z PODAJNIKIEM PRETA O MALEJ SREDNICY 2 szt. na zasadach okreslonych w zapytaniu ofertowym nr 1/2017   zalaczniki Zapytanie ofertowe Wzór oferty Wzór umowy